WARSZTATY ONLINE-sobota, 27 lutego 2021

Warsztaty fotograficzne „online”.

Treść, emocje oraz intymność w projektach fotograficznych.

Sobota, 27 lutego, godzina 10:00.

Ponieważ trwa domowa izolacja i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zmienni się coś w tej przykrej sprawie, chciałbym zaproponować warsztaty fotograficzne „online” przy użyciu aplikacji ZOOM.

Zajęcia poświęcone będą zarówno wnikliwej ocenie zdjęć uczestników, jak i zagadnieniom związanym z budową wielozdjęciowych materiałów fotograficznych. Tych prywatnych i osobistych, przeznaczonych do użytku rodzinnego, do prywatnych albumów i książek, ale również i zaawansowanych reportaży, które wysyłamy na konkursy fotograficzne.

Omówimy zagadnienia związane z elementami wizualnego języka, które czynią z naszych zdjęć obrazy działające na emocje, prowokujące wyobraźnię i prowadzące do pożądanej refleksji.

Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 27 lutego o godzinie 10:00. Przerwa na posiłek nastąpi pomiędzy 13:00 i 14:00, a następnie druga część warsztatów potrwa do godziny 17:00.

Zapisy odbywają według następujących zasad:

  1. Zainteresowani przesyłają swoje zgłoszenie na adres e-mailowy; tomaszewski@mac.com do wtorku, 23 lutego.
  2. Jeżeli zbierze się grupa 10 uczestników, warsztaty zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu następnym, o czym każdy uczestnik zostanie powiadomiony.
  3. Każdy z uczestników poproszony zostanie o wpłacenie 590,40 zł.  (480 zł. z podatkiem VAT), na podane poniżej konto bankowe: Bank PKO SA: 92 1240 1109 1111 0010 8391 8929
  4. Po otrzymaniu wpłaty uczestnik dostanie drogą mailową fakturę VAT.
  5. Na dwa dni przed terminem warsztatów wysłane zostanie zaproszenie posiadające link do wirtualnego pokoju, w którym odbędą się warsztaty.
  6. W dniu warsztatów, będzie można zalogować się do tego spotkania na 30 minut przed godziną 10:00.

Wymagania techniczne:

  1. Każdy z uczestników musi pobrać i zainstalować darmową aplikację ZOOM. Dokonujemy tego na stronie: https://zoom.us/download
  2. Każdy z uczestników na kilka dnie przed rozpoczęciem warsztatów, przesyła na mój adres e-malowy 10 zdjęć, które chciałby poddać ocenie. Do transferu zdjęć używamy aplikacji WeTransfer, lub podobnej pozwalającej na przesłanie plików o większej rozdzielczości. Zdjęcia powinny być włożone do folderu zawierającego imię i nazwisko uczestnika oraz powinny być ponumerowane tak, aby wyświetliły się w pożądanej kolejności. Proponowane wielkości zdjęcia są następujące: format: JPG, długość szerszego boku zdjęcia: 26cm, rozdzielczość zdjęcia 300dpi, przestrzeń barwna: Adobe RGB

PODSUMOWUJĄC: zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie udziału w warsztatach, wysyłając email na mój adres; tomaszewski@mac.com   do wtorku, 23 lutego.