KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

Są prowadzone w moim domu i mogą dotyczyć zagadnień fotograficznych indywidualnie określonych według potrzeb zainteresowanego. Przykładowo:

  • wybór fotografii i układanie ich w kolejności z powierzonego materiału zdjęciowego przeznaczonego do publikacji w prasie drukowanej lub Internetowej
  • recenzja portfolio fotograficznego
  • ocena zdjęcia pojedynczego, ze szczegółowym jego omówieniem.
  • ocena zdjęcia pojedynczego lub cyklu zdjęć przeznaczonych na konkurs fotograficzny
  • wybór oraz ułożenie kolejności zdjęć przeznaczonych na konkurs fotograficzny
  • wybór oraz ułożenie kolejności zdjęć do publikacji w albumie fotograficznym
  • wybór oraz ułożenie kolejności zdjęć przeznaczonych na wystawę
  • przygotowywanie portfolio w formie drukowanej
  • przygotowanie multimedialnej prezentacji fotograficznej

Konsultacje mogą odbyć się również poprzez Internetową transmisję Online, lub też mogą być nagrane w postaci filmu, a następnie przekazane zainteresowanemu do późniejszego, wielokrotnego odtworzenia.

Warunki finansowe są wynikiem indywidualnych rozmów z zainteresowanymi. Korespondencję w tych sprawach proszę kierować na adres: academy@tomasztomaszewski.com