NOWE FORMY KONSULTACJI-obowiązują od stycznia 2020

 

NOWE FORMY PRYWATNYCH KONSULTACJI – obowiązują od stycznia 2020 roku.

Doświadczenie zebrane podczas konsultacji, które przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat, pozwoliło mi na wypracowanie nowej formy takich spotkań.

KONSULTACJE FOTOGRAFICZNE.

Spotkanie, które odbywa się w moim domu i dotyczy szczegółowej oceny zdjęć zaprezentowanych przez ich autora. Liczba omawianych fotografii nie powinna przekraczać 30 i może być pokazana w postaci odbitek, lub też cyfrowych plików w formacie jpg.

Rozmowa skupia się na analizie zdjęć, ich ocenie, wskazaniu zarówno mocnych stron jak i popełnionych błędów. Wnioski, które z zebranego przeze mnie doświadczenia najczęściej towarzyszom takiej rozmowie dotyczą kierunku fotografii, w którym autor powinien rozwijać się, technik używanych przy fotografowaniu ludzi. Szczególnie tych, obserwowanych w sytuacjach intymnych, emocjonalnych.

Podczas spotkania wskazuję zdjęcia najlepsze, wyjaśniam motywacje takiego wyboru, podpowiadam sposoby pomagające w szybkiej i pewnej decyzji dotyczącej wyboru zdjęcia lepszego z dwóch podobnych do siebie.

Konsultacje te jednak nie dotyczą układania zdjęć w spójną, czytelną kolejność, której celem byłoby stworzenie wizualnej narracji. Poświęcone są jedynie wyborowi najlepszych fotografii, odrzuceniu gorszych, niepotrzebnych.

Fotograf w poprzedzającej spotkanie telefonicznej rozmowie sam określa czas, który chciałby poświęcić takiej konsultacji. Jej godzina kosztuje 200,00zł. Przy wystawianej fakturze doliczam 23% podatku VAT.

 

KONKURSY, KSIĄŻKI, PORTFOLIO, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA.

Ten rodzaj konsultacji traktuję jako szczególne, indywidualne, autorskie dzieło. Nie mogę oczywiście zadeklarować, że wybrane i ułożone zdjęcia zdobędą jakiekolwiek nagrody na fotograficznych konkursach, lub spowodują powstanie bezbłędnej publikacji albumowej. Mogę jednak zagwarantować, że użyję wszelkiej dostępnej mi wiedzy tak, aby precyzyjnie ułożona sekwencja doprowadziła do oryginalnego, czytelnego i mocnego przekazu. Zakładam, że osoby zgłaszające się w takiej sprawie wiedzą o moim doświadczeniu w tej szczególnej materii. Wszystkich pozostały odsyłam do CV opublikowanego na tej stronie.

Konsultacje mają dwie odsłony.

Na pierwszym spotkaniu autor fotografii prezentuje swoje prace i wyjaśnia to, co chciałby osiągnąć ułożonym materiałem. Rozmowa dotyczy motywacji i przekazu jaki ma wynikać ze zdjęć. Wspólnie wybieramy najlepsze fotografie, jedynie te, które są konieczne, eliminujemy powtórki. Dotyczy to wszystkich form; konkursu, książki, portfolio, etc.

Wybrane zdjęcia fotograf przekazuje mi w postaci plików cyfrowych w formacie jpg, długość szerszego boku 18cm, rozdzielczość 300dpi, przestrzeń barwna Adobe RGB.

Zdjęcia osobiście drukuję w formie małych wglądówek i samodzielnie układam w najlepszą z możliwych sekwencję.

Podczas drugiego spotkania, które może być podobnie jak pierwsze, osobiste w moim domu, a także poprzez Internetową transmisję SKYPE, ZOOM, etc., prezentuję autorowi ułożoną sekwencję. Dyskutujemy tak długo, aż wspólnie nabierzemy przekonania, że wybór zdjęć i kolejność są właściwe, najlepsze.

Jestem przekonany, że zaproponowany system pracy oparty jest nie tylko na rzetelnym potraktowaniu tego poważnego wyzwania, ale również daje dużą gwarancję oczekiwanego, pozytywnego efektu.

Wiem, ile czasu poświęcam na ułożenie materiału, dlatego też koszt przygotowania zdjęć na konkurs fotograficzny, portfolio lub slideshow wynosi 2000,00 zł, a w przypadku książki-albumu fotograficznego 5000,00 zł. Przy wystawianej fakturze doliczam 23% podatku VAT

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres:

tomaszewski@mac.com

lub

academy@tomasztomaszewski.com  

i telefonicznie pod numerem 510 235 305