MARTIAL LAW, POLAND, 1981-1982

MARTIAL LAW IN POLAND, 1981-1983

The pictures presented in this gallery were made in 1981 and 1982, when the Martial Law introduced by the Communist government was in force in Poland. Shooting on the street was forbidden at that time and was punishable by imprisonment for up to 5 years. Imprisoned opposition activists with cameras that I was able to smuggle into a prison took two of those pictures. I present here a small fragment of what I was able to document at that time.

STAN WOJENNY W POLSCE, 1981-1983

Zdjęcia prezentowane w tej galerii wykonałem w 1981 i 1982 roku, kiedy w Polsce obowiązywał Stan Wojenny wprowadzony przez rząd komunistyczny. Fotografowanie na ulicy było wtedy zabronione i podlegało karze więzienia do 5 lat. Dwa zdjęcia z miejsc internowania wykonali opozycjoniści aparatami, które przemyciłem do więzień. Dzisiaj prezentuję tu niewielki fragment tego, co udało mi się wtedy zdokumentować.