REMNANTS. THE LAST JEWS OF POLAND

REMNANTS. The Last Jews of Poland

The photographs presented in this gallery were made between 1982 and 1985, and are from the book Remnants. The last Jews of Poland written by Małgorzata Niezabitowska. Friendly Press, New York, USA first published the book in 1986.

In 1800, three quarters of the world’s Jews lived in Polish lands.

In 1939 they formed the second largest diaspora in the world.

In 1982, when I started working on this project, there was just remaining view thousands.

Today most of the heroes of this story have already left us.

                                                      ***

The electronic version of the book is available at the address given below:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11

OSTATNI. Współcześni Żydzi Polscy

Prezentowane zdjęcia wykonałem w latach 1982-1985 i pochodzą z książki OSTATNI, współcześni Żydzi Polscy, do której tekst napisała Małgorzata Niezabitowska, a jej pierwsze wydanie opublikowało w 1986 roku wydawnictwo Friendly Press w Nowy Jorku.

W 1800 roku trzy czwarte wszystkich Żydów świata, żyło na polskich ziemiach.

W 1939 roku ponad trzy i pół milionowa społeczność tworzyła drugą co do wielkości diasporę na świecie.

W 1982, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem było ich w Polsce kilka tysięcy.

Dzisiaj większość bohaterów tej opowieści już odeszła.

***

Wersja elektroniczna pełnej wersji książki znajduje się pod poniżej podanym adresem:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11